Can Jordana c/Ebre, 27 - 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 635 12 00

Subvencions durant l'exercici 2021 a entitats, particulars i grups de particulars que duguin a terme activitats al municipide Sant Boi de LlobregatLa Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha aprovat el 10 de març de 2021 la convocatòria de les subvencions per a les activitats d'entitats i grups de la ciutat per a l'any 2021.L'objecte de la convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions durant l'exercici 2021 a entitats, particulars i grups de particulars que duguin a terme activitats al municipi de Sant Boi de Llobregat, que complementin i/o supleixin la competència municipal en diferents matèries.

El termini de presentació de sol·licituds va des del dia 19 de març fins el dia 20 d'abril de 2020, ambdós inclosos.
Trobareu els documents annexats a aquest document o a la web de l'ajuntament:

https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/WebTemesperID/F400A5D885F204D9C12581F600671CFE?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&ViaRecepcio=WEB&Seu=S

IMPORTANT: només es podrà fer la sol·licitud VIA TELEMÀTICA (TRAMITACIÓ PER INTERNET).

- Tots els documents, en format PDF hauran d'anar annexos en una única petició.

Per qualsevol consulta, podeu:

 

 

 

 

© Departament d'esports de Sant Boi de Llobregat
Can Jordana c/Ebre, 27 - 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 635 12 00

Segueix-nos